امکان سنجی و بکارگیری فناوری ازن جهت تصفیه پساب ماشین کاغذسازی و استفاده مجدد در فرایند.

نویسندگانمیثم عبدالکریمی مه آبادی. احمد بیات . ابوالفضل محمدی
همایشدومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸
محل برگزاری همایشبجنورد
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله