ناصر عرفاتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مهندسی عمراندانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۲مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک - سازهدانشگاه پاریس
دکتری۱۳۷۵مهندسی عمران گرایش مهندسی ژئوتکنیکدانشگاه پاریس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمرانپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • راه اندازی کارشناسی مهندسی نقشه برداری دانشگاه تفرش
 • راه اندازی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه تفرش
 • راه اندازی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه تفرش
 • راه اندازی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه تفرش
 • راه اندازی آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه تفرش
 • راه اندازی آزمایشگاه تکنولوژی بتن دانشگاه تفرش
 • راه اندازی آزمایشگاه مصالح ساختمانی دانشگاه تفرش
 • راه اندازی دستگاه یونیورسال تست دانشگاه تفرش
 • مدیریت گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تفرش
 • مدیریت دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تفرش
 • عضویت در کمیته ترفیعات دانشگاه تفرش (ادامه دارد)

کارشناسی مهندسی عمران

 • مکانیک خاک
 • آزمایشگاه مکانیک خاک
 • مهندسی پی
 • زمین شناسی مهندسی
 • مکانیک خاک 2
 • تکنولوژی بتن
 • آزمایشگاه تکنولوژی بتن
 • مصالح ساختمانی
 • اصول مهندسی تونل
 • روشهای اجرای گود و سازه نگهبان
 • خاک مسلح و روشهای اجرای آن

کارشناسی مهندسی نقشه برداری

 • ژئومورفولوژی و زمین شناسی مهندسی
 • مبانی مکانیک خاک
 • مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک

 • دینامیک خاک
 • مهندسی پی پیشرفته
 • مکانیک سنگ
 • مهندسی تونل
 • آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته
 • روشهای عددی در مکانیک خاک

کارشناسی ارشد مهندسی سازه

 • تکنولوژی عالی بتن

 

برنامه کاری هفتگی

یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

۸ صبح تا ۵ عصر