مقاله های غیر فیزیک: نوشته هایی در باره ی سرشت دانشگاه و کارکردهای آن

 ۱:   دانشگاه کجاست؟   روزنامه شرق، شماره 1952 ، صفحه 9 ، 24 بهمن 1392

2:  شرح دفاع «جان هنری نیومن» از ارزش بنیادی آموزش دانشگاهی: واکاوی ماموریت دانشگاه ،  روزنامه شرق، شماره 1956، صفحه 7، 29 بهمن 1392

                                        ** (مقاله های 1 و 2 را می توانید یک جا در اینجا ببینید)**

3: پژواک میرای هشدارها در سپهر دانشگاهی ایران / ارزیابی وضعیت آموزش و پژوهش در کشور، روزنامه شرق شماره ۲۱۲۳ ( ۳ مهر ۱۳۹۳) ، صفحه ۹

4. نهادی که از خاستگاه خود دور شده است / نگاهی به سرشت دانشگاه و نقش دخالت های بیرونی. روزنامه شرق شماره ۲۳۶۸ (دو‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴) ، صفحه ۱۲ . برای دریافت مقاله اینجا را کلیک کنید.

5. نافرجامی پژوهش های دانشگاهی و پیامدهای آن. روزنامه شرق شماره ۲۵۹۲ (پنج‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵) ، صفحه ۱۰

6.  چیستی دانشگاه،  روزنامه شرق شماره ۳۰۹۲ (پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶) ، صفحه ۸  برای دریافت مقاله اینجا را کلیک کنید

7. انسان ماشین و ارزش های انسانی :  مصنوعی بودن هوش مصنوعی. این مقاله در باره ی کیفیت هایی سخن می گوید که با آنها «انسان» شاید از دیگر موجودها متمایز می شوند و سپس آنها را به چالش می کشد. به پیش رفت در هوش مصنوعی می پردازد و به این پرسش جدی  می پردازد که اگر ماشین ها تکامل یابند و احساس های انسانی به دست آورند، آنگاه تعریف انسان و جایگاه خاص او چه خواهد شد؟ این مقاله در شماره ی 3726 روزنامه ی شرق به تاریخ اول خرداد 1399 (صفحه های 8 و 9) چاپ شده است. نسخه یpdf آن را در اینجا می توانید بخوانید.