کتابها

تعداد بازدید:۱۳۳۶
کتابها

"تحلیل و بررسی مبدلهای الکترونیک صنعتی"

کتاب حاضر حاصل تجربیات 10 سال تدریس درس الکتورنیک صنعتی در دانشگاههای کشور است و بصورت کاملا ساده و روان برای دانشجویان کارشناسی مهندسی برق و سایر رشته های مرتبط نوشته شده است.

برای خرید کتاب فوق به اینجانب مراجعه نمایید.


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۸