برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ریاضی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

۱. آدامز

۲. سیلورمن

۳. توماس

عنوان معادلات دیفرانسیل عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

۱.سیمونز

۲. نیکوکار

عنوان جبر
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

1. Introduction to Abstract Algebra, Malik, Mordeson, Sen.

2. مباحثی در جبر. ی. ن. هرشتاین

عنوان هندسه جبری
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
منابع

1. Introduction  to Algebraic  Geometry
Steven Dale Cutkosky

2. Ideals, Varieties, and Algorithms,  Cox, Little, O’Shea
 

عنوان رمزنگاری
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
منابع

1. , Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman
An Introduction to Mathematical Cryptography

 

عنوان نظریه مقدماتی اعداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

1. Elementary number theory and its applications., Rosen

عنوان معادلات دیفرانسیل عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

۱. سیمونز

۲. نیکوکار

عنوان مبانی جبر
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

1.  Introduction to Abstract Algebra, Malik, Mordeson, Sen.

عنوان تاریخ ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

۱. کتاب ویژه ای را مناسب آنچه میخواستم آموزش دهم نیافتم.  بنابراین به گردایه ای از پرسشهای ریاضی با نگاهی به تاریخچه پرسش به همراه پاسخ یا پاسخهای داده شده به آن و راههای رسیدن به مرزهای کنونی ریاضی تا بدانجا که در توان من و گنجایش کلاس بود با زبانی ساده پرداختم. در پایان هر بخش نیز دانشجویان را با دسته ای از پرسشهای باز همان بخش آشنا ساختیم.