سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی شیمی
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
نفیسه

نفیسه آقابابائی

مربی
مهندسی شیمی
نفیسه آقابابائی
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۵۷۰ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/aghababaei/fa

محمد حسین

محمد حسین اقبال احمدی

استادیار
مهندسی شیمی
محمد حسین اقبال احمدی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۴۹۱ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/eghbalahmadi/fa

Google Scholar
احمد

احمد بیات

استادیار
مهندسی شیمی
احمد بیات
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۲۶ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bayat/fa

Google Scholar
مینو

مینو شریعتی

مربی
مهندسی شیمی
مینو شریعتی
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۵۰ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/shariati/fa

میثم

میثم عبدالکریمی

استادیار
مهندسی شیمی
میثم عبدالکریمی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/abdolkarimi/fa

Google Scholar
امیر

امیر مصیبی

استادیار
مهندسی شیمی
امیر مصیبی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۶۳ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/mosayebi/fa

Google Scholar Scopus
آرین

آرین یونسی

استادیار
مهندسی شیمی
آرین یونسی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۰ مهندسی شیمی

http://faculty.tafreshu.ac.ir/younesi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE