بررسی اثر ناقصی بر خواص مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از روش دینامیک مولکولی

نویسندگان1-سعید قربانعلی 2- مجتبی گودرزی 3- سیده آذین کاظمی نژاد
همایشاولین همایش ملی نانوفناوری و کاربردهای آن در علم و صنعت
تاریخ برگزاری همایش۰۹-۰۴ -۱۳۹۵
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله