خواص مکانیکی و الگوهای ی شکست در نانوساختارهای پیچ و خم دار گرافن (گرافیتی)

نویسندگان1-سعید قربانعلی 2-بهرام بهرامی 3-مهوش حیدری
همایشکنفرانس فیزیک ایران 97
تاریخ برگزاری همایش۰۶-۰۵ -۱۳۹۷
نوع ارائهپوستر
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله