لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۱۰۹ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Effect of vortex-induced vibrations on mass transfer enhancement in a channel with two cylinders in tandem arrangementOcean EngineeringZ. Far , E. Izadpanah, M. H. Hekmat, M. B. Rabiee
An efficient computational approach for numerical solution of non-smooth dynamical systemsAUT Journal of Mathematics and ComputingMohammad Ali Mehrpouya, Hossein Heidary
ارائه یک روش عددی از مرتبه دقت بالا برای حل معادلات دیفرانسیل-جبری ظاهر شده در سیستم‌های مکانیکینشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیکفائزه کلانتری، محمدعلی مهرپویا، نبی چگینی
Reconciling Religion and Modernity in the Views of Motahhari and Fazlur RahmanIslamic InquiriesAlimohammad, Jafarinejad
Degradation of Chloridazon in an Aqueous Environment Using TiO2/Ag as a Synthesized Nano Photocatalyst Using Central Composite DesignJ. NanoanalysisA Shokri, M Abdolkarimi-Mahabadi, F Soleimani
Using electro-peroxone process for petrochemical wastewater treatment: cost evaluation and statistical analysisDESALINATION AND WATER TREATMENTS Karimi, A Shokri, AH Joshaghani, M Abdolkarimi-Mahabadi
A Review on the Separation of Nanoparticles by Froth FlotationJournal of Water and WastewaterM. Abdolkarimi-Mahabadi, A. Bayat
Investigating the Treatment of Paper Industry Effluent using Ozonation ProcessJournal of Water and WastewaterM. Abdolkarimi-Mahabadi, A. Bayat
Evaluation of the reaction kinetic in degradation of Acetanilide from pharmaceutical industry effluent by ozonation processJournal of applied research in chemisryA Shokri, M Abdolkarimi
Seismic Performance of Reinforced Concrete and Steel Moment Frames under Successive shocks: Evaluation and Estimation of Deflection Amplification Factor using Artificial Neural NetworkJournal of Structural and Construction EngineeringElham Rajabi, Shaghayegh Pakniat, Sanaz Rabet-Gholamreza Ghodrati Amiri
Magnetoacoustic Wave Dynamics and a Magnetic Null-PointIranian Journal of Astronomy and AstrophysicsZeinab Shajei, Zahra Fazel, Soheil Vasheghani Farahani, Hossein Ebadi
آشکارسازی و ریشه‌یابی ناهنجاری‌های رشد محصولات پاییزه در زمین‌های زراعی منفرد با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره‌ای سنتینل -2 (منطقه موردمطالعه: استان گلستان)تحقیقات آب و خاک ایرانمصطفی دازی - محمد جواد ولدان زوج - علیرضا صفدری نژاد
An alternative perspective on Jacobson radical of skew inverse Laurent series ringsJournal of Algebra and Its ApplicationsK. Paykan, M. Habibi
An Alternative Perspective on Jacobson Radical of Skew Inverse Laurent Series RingsJournal of Algebra and Its ApplicationsKamal Paykan-Mohammad Habibi
بکارگیری چارچوب یادگیری انتقال برای قطعه‌بندی معنایی تصاویر با وضوح بالا پهپاد-مبنا در مناطق شهرینشریه علمی مهندسی فناوری اطلاعات مکانیعباس مجیدی زاده- حدیثه سادات حسنی- مرضیه جعفری
بهبود وضوح مکانی تصاویر چندطیفی فضایی در نبود تصاویر با توان تفکیک مکانی بالاتر به کمک روش‌های تلفیق تصویر و یادگیری عمیقمهندسی فناوری اطلاعات مکانیحمید امینی امیرکلایی - علیرضا صفدری نژاد - حامد امینی امیرکلایی
A new Online Hall Effect Sensor Fault Detection and Location in Brushless DC Motor Based on Normalized Phases Currents AnalysisInternational Journal of EngineeringM. Arehpanahi*, M. Zare Ravandy
Investigation of lattice thermal conductivity of α′ borophene and hydrogenated α′ borophene using reverse nonequilibrium molecular dynamics simulationPhysics Letters AAli Ebadi -Mehran Gholipour Shahraki -Saeed Ghorbanali
On C-injective generalized hyper S-actsCategories and general algebraic structures with applicationsM. Ghasempour, H. Rasouli ∗ , A. Iranmanesh, H. Barzegar, and A. Tehranian
Optimal siting, sizing and setting of droop-controlled DERs in autonomous microgrids: A new paradigm in microgrid planningElectric Power Systems ResearchMohammad Bayat, Mohammad Ghiasabadi Farahani, Ali Asghar Ghadimi, Marcos Tostado-Véliz, Mohammad Reza Miveh, Francisco Jurado