تفکیک محصولات کشاورزی در تصاویر چندزمانه سنتینل-۲ مبتنی بر ادغام طبقه بندی کننده ها، مطالعه موردی: شهرستان قروه

نویسندگانسعید احمدی، حدیثه سادات حسنی
همایشدومین کنفرانس ملی فناوری ها وکاربردهای نوین ژئوماتیک
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۰-۲-۲۷
محل برگزاری همایشتبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله