علی محمد جعفری نژاد بیدگلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۹فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه قم
دکترای تخصصی۱۳۹۰فلسفه و حکمت اسلامیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشگروه آموزشی معارف اسلامیرسمی قطعیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مدیریت گروه معارف ، یک دوره

عضو و دبیر هیأت اجرایی جذب ، دو دوره

عضو اصلی هیأت بدوی

فلسفه اسلامی 

فلسفه اسلامی ، دروس عمومی اندیشه اسلامی

برنامه کاری هفتگی

شنبه - یکشنبه - دوشنبه