پایان‌نامه‌ها

نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۲۱مدلسازی فرونشست تهران به کمک مشاهدات InSAR و ثقلیامیر حجت قدیمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۳۱ شهریور ۱۳۹۸
۲۲تولید مدل سه بعدی از سطح عوارض بدون بافت به کمک یک سیستم نور ساختاریافته متشکل از لیزر خطی و تصاویر استریومحسن شیخیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۲۳بهبود دقت شناسایی هدف در تصاویر ابرطیفی به کمک روش تخمین مولفه های وریانس به صورت محلیفاطمه عتیقیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۲۴طبقه بندی تصاویر ابر طیفی مبتنی بر تلفیق ویژگی های مستخرج از روش های کدگذاری تنک، تبدیلات خطی و غیر خطیسمیرا اله یاری بککارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۲۵ارائه روشی به منظور یافتن تصویر استریو بهینه در فرآیند تبدیل پروژه های فتوگرامتری پهبادسحر میردریکوندکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۲۶ایجاد یک چارچوب سه بعدی بر اساس مدلسازی ژئودینامیک منطقه ایرانسیدامین قاسمی خالخالیدکتریاستاد مشاوردانشگاه تهران۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱