رامین مهدی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مکنیک تبدیل انرژیدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مکانیک سیالاتدانشگاه صنعتی شریف
دکتری۱۳۸۹مکانیک تبدیل انرژیدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

سوابق اجرایی

*) رئیس دانشکده مکانیک ۱۳۹۸-۱۴۰۰

*) مدیر پژوهشی دانشگاه تفرش ۹۰ الی ۹۲

*) راه اندازی رشته مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه تفرش

*) مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه تفرش ۹۱ الی ۹۲

*) راه اندازی آزمایشگاه ترمودینامیک دانشگاه تفرش (سال  ۸۹ )

*) راه اندازی آزمایشگاه انرژی نو دانشگاه تفرش (سال  ۹۸ )

        پژوهشگر برتر استان مرکزی سال ۱۳۹۹

            پژوهشگر برتر دانشگاه تفرش سال ۱۳۹۹

            پژوهشگر برتر دانشگاه تفرش سال ۱۳۹۸

             پژوهشگر برتر دانشگاه تفرش سال ۱۳۹۷

             پژوهشگر برتر دانشگاه تفرش سال ۱۳۹۶

             پژوهشگر برتر دانشگاه تفرش سال ۱۳۹۴

             پژوهشگر برتر دانشگاه تفرش سال ۱۳۹۲

 

پژوهشگر برتر استان مرکزی سال ۱۳۹۹

*) پژوهشکر برتر یا منتخب  سالهای ۹۲، ۹۴، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ دانشگاه تفرش

*) رئیس دانشکده مکانیک ۱۳۹۸-۱۴۰۰

*) مدیر پژوهشی دانشگاه تفرش ۹۰ الی ۹۲

*) راه اندازی رشته مکانیک – تبدیل انرژی دانشگاه تفرش

*) مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه تفرش ۹۱ الی ۹۲

*) راه اندازی آزمایشگاه ترمودینامیک دانشگاه تفرش (سال  ۸۹ )

*) راه اندازی آزمایشگاه انرژی نو دانشگاه تفرش (سال  ۹۸ )

 ترمودینامیک-نیروگاه- موتورهای احتراق داخلی-سوخت و احتراق- لایه مرزی-محاسبات عددی پیشرفته