پروانه نظرزاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸فیزیک هسته ایشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۱فیزیک هسته ایشیراز
دکتری۱۳۷۶فیزیک هسته ایشیراز

سوابق اجرایی

۱-مدیر گروه فیزیک

۲-مدیر کل پژوهشی

۳-نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه های منطقه چهار

۴-نماینده ریاست دانشگاه تفرش در ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاه

۵-ریاست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

۶-عضو کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان هیات علمی

برنامه کاری هفتگی

روزهای دوشنبه  تا چهارشنبه