حل مثلث کروی در آثار خواجه نصیر الدین طوسی

نویسندگانع. پارسیان
همایشکنگره بین المللی هفتصد و پنجاهمین سالگشت دانشمند بزرگ خواجه نصیر الدین طوسی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشتهران، ایران
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله