مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱ارزیابی تاثیر آهک و سرباره ذوب آهن بر رفتار مقاومتی خاک لای با استفاده از آزمایش CBRمحمد یاسر موسی زاده - حمید رضا صبا - مسعود مکارچیانیازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران11-12 اردیبهشت 1398
۲بررسی اثر میرایی در جابجایی افقی و قائم نسبت به مسیر عمودی در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادهمایش منطقه ای مهندسی عمران و بحران آب و انرژیاردیبهشت 1391
۳بررسی جابجایی افقی و قائم نسبت به زمان در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکیعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادهمایش منطقه ای مهندسی عمران و بحران آب و انرژیاردیبهشت 1391
۴مطالعه تئوریک و عددی بررسی پایداری تونل های دایره ای لاینینگ شده در یک محیط الاستیک با تنش های انیزوتروپمجید خانجانی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی عمران و توسعه پایدار19-20 بهمن 1391
۵مطالعه عددی بررسی نشست سطح زمین در مقابل حفریات انجام شدهمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی عمران و توسعه پایدار19-20 بهمن 1391
۶تاثیر تراکم دینامیکی بر رفتار دیوارهای حائل انعطاف پذیر ( Cutoff Wall) و بهسازی لرزه ای آنهامجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی عمران و توسعه پایدار19-20 بهمن 1391
۷آنالیز و تحلیل حفرات استوانه ای در یک محیط محدود با رفتار موهر کلمبمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی عمران و توسعه پایدار19-20 بهمن 1391
۸آنالیز و تحلیل فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر Cutoff Wall در حالت سکونمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی ایران و توسعهه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی7 آذر 1392
۹مقایسه عددی فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر در حالت اکتیو و پاسیومجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی ایران و توسعهه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی ایران7 آذر 1392
۱۰تحلیل و بررسی فشارجانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر Cutoff Wall در حالت اکتیو( محرک)مجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادهمایش ملی ایران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی7 آذر 1392
۱۱تحلیل دینامیکی اندرکنش سد بتنی و مخزن به کمک نرم افزار Ansysبهنام مهدی پور - حمید رضا صباهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۱۲اثر وجود لایه غیرمتراکم و اشباع در پی بر تغییرمکان های رخ داده در بدنه سدهای خاکیسیاوش زمانی - حمید رضا صباهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۱۳مقایسه اثر نوع جداره با پارامترهای مسلح کننده در رفتار دینامیکی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکیحمید رضا صبا - مهرداد میرزا بیگیهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۱۴تحلیل دینامیکی پی حجیم واقع بر سطح تخت بار دینامیکی ماشین آلات سه سیلندر با اسفاده از روش مخروطحمزه عبداله پور - حمید رضاصبا - ساسان محاسب - مهدی صفاخیلهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۱۵بررسی رفتار دینامیکی زمین های بهبود یافته به روش تزریق با فشار بالا ( Jet Grouting)پیمان دهقان - حمید رضا صباهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۱۶تاثیر نوع خاک در تحلیل دینامیکی گروه شمع با روش مخروط و مقایسه آن با روش های عددیساسان محاسب - حمیدرضا صبا - آیدا رنجبرهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران17-18 اردیبهشت 1392
۱۷تاثیر بارگذاری سیکلی بر نیروی بیرون کشیدگی مهاری ژئوگرید برگشتی شیب دارنورالدین زارعی -آرش نیری - سیدحمید لاجوردی - حمید رضا صبا - لوران بریانسونهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری2021-03-08
۱۸آزمایش بیرون کشش ، ژئوگرید ، مهاری ال شکل ، بارگذاری سیکلی ، بارگذاری استاتیکیعلی ملکی- آر ش نیری-سیدحمید لاجوردی -حمیدرضا صبا -لوران بریانسونهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری2021-03-08
۱۹بررسی دینامیکی پایدارسازی گودبرداری توسط اجرای شمعهادی قجاوند - پیمان دهقان - حمید رضا صباهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران17 -18 اردیبهشت 1393
۲۰تحلیل پایداری ساختار تونل های دو قولو در فضاهای زیرزمینی شهریمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی رادکنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل24-25بهمن 1391
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.