مطالعه تئوریک و عددی بررسی فشار جانبی خاک بر پایداری دیوارهای حائل انعطاف پذیر

تعداد بازدید:۱۵۵۶

این کتاب حاصل تلاش مشترک اینجانب و آقای مهندس مجید خانجانی است که از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ایده اولیه گرفته شده سپس نکات تئوریک و تحلیلی جداگانه در آن مطرح شده است

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۳۹۹