آرین یونسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی شیمیدانشگاه فنی دولتی کوبان - کراسنودار - روسیه
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی شیمی پالایش نفت و گازدانشگاه فنی دولتی کوبان - کراسنودار - روسیه
دکتری۱۳۸۵شیمی آلیدانشگاه فنی دولتی کوبان - کراسنودار - روسیه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی شیمیعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مدیر ارتباط با صنعت

مدیر گروه مهندسی شیمی

سوابق پژوهشی

اولین همایش بین المللی کاتالیست در ایران 1393/03/19

دومین همایش بین المللی کاتالیست در ایران 1394/09/03

عضو انجمن شیمی آمریکا