آنالیز عددی سه بعدی اندرکنش تونل خاک شمع

نویسندگانبابک وفایی - ناصر عرفاتی - محمدرضا جعفری
همایشهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲-۰۲-۱۷
محل برگزاری همایشزاهدان
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله