بررسی خواص مهندسی بتن خود تراکم حاوی نانو ذراتها در دماهای بالا

نویسندگانبابک وفایی - ناصر عرفاتی - امیرحسین مالکی - محمدعلی برخورداری
همایشدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴-۰۲-۱۵
محل برگزاری همایشتبریز
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله