ارزیابی اثرات ضریب فشار جانبی خاک بر نیروهای سازهای پوشش نهایی در تونلهای کم عمق شهری حفر شده به روش

نویسندگانناصر عرفاتی - سیده فاطمه احمدیان - نوید جوشیده
همایشسومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری مدیریت شهری
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵-۰۶-۲۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله