صحه گذاری معادلات بایوت اصلاح شده با نتایج آزمایشگاهی به منظور مدلسازی مواد متخلخل نانوکامپوزیتی

Authorsابوالفضل حسنی بافرانی-عبدالرضا اوحدی همدانی
Conference TitleISAV-2017
Holding Date of Conference۲۰۱۷
Event Placeتهران
PresentationIN SERIES
Conference LevelInternational Conferences

Abstract