ابولفضل حسنی بافرانی

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیرازی کرمانشاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیشهید باهنر کرمان
دکتری۱۳۹۵مهندسی مکانیک-دینامیک، کنترل ارتعاشاتصنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

سوابق اجرایی

سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش (دیماه ۱۳۹۸-بهمن ماه ۱۴۰۰)

مدیر گروه مهندسی مکانیک (مردادماه ۱۴۰۰-مردادماه ۱۴۰۲)

مدیر امور آموزشی دانشگاه (مهرماه ۱۴۰۱-تاکنون)

 

 

 

 

سوابق پژوهشی

  1. عنوان پایان نامه برتر رساله دکتری از طرف انجمن مهندس مکانیک ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
  2. عنوان پایان نامه برتر رساله دکتری از طرف انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در آذر ماه ۱۳۹۶
  3. رتبه دوم تیمی در مسابقات ساخت اطاقک آکوستیکی از طرف انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران آذرماه ۱۳۹۴
  4. عنوان پژوهشگر برتر از طرف دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در آذرماه ۱۳۸۸

ردیف

عنوان

همایش/شرکت متقاضی

سال ارائه

۱

اصول و مبانی کاهش صدا

چهارمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

۱۳۹۳

۲

آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق راداری LG/TG

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

۱۳۹۸

۳

مواد متخلخل جاذب صوت در یک نگاه

دهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

۱۳۹۹

۴

اصول و مبانی کاهش صدا

یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

۱۴۰۰

کنفرانس آکوستیک و ارتعاشات ایران-دوره اول- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-۱۳۹۰

عضو انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

برنامه کاری هفتگی