بررسی رفتار ارتعاشاتی و اکوستیکی تفنگ بادی به کمک نرم افزار انسیس

Authorsامیر حسین عرب-ابوالفضل حسنی بافرانی-مجتبی مرادی
Conference Titleیازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
Holding Date of Conference۱۴۰۰-۰۸
Event Placeتهران
Presented byتفرش
PresentationIN SERIES
Conference LevelInternational Conferences

Abstract