محمدمحسن بیاتانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰زیست شناسیپُل سَبتیه (تولوز- فرانسه)
کارشناسی ارشد۱۳۷۲زیست شناسیپُل سَبتیه (تولوز- فرانسه)
کارشناسی۱۳۷۶فلسفهمیرای (تولوز- فرانسه)
کارشناسی ارشد۱۳۷۹فلسفهپُل والری (مون پلیه- فرانسه)
دکتری۱۳۸۵فلسفهژان مولن (لیون- فرانسه)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مسئول فضای سبز دانشگاه 1389 (بمدت یک سال)

مشاور معاونت فرهنگی-دانشجویی 1390 (بمدت سه ماه)

مدیر کل امور دانشجویی 1390 (بمدت شش ماه)

معاون دانشجویی از سال ۱۳۹۱ - ۱۳۹۳

رئیس دفتر مجریان استانها (مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام (ره)) از اردیبهشت 1387 الی فروردین 1390

اپراتور سوئیچینگ و توزیع برق (سازمان انرژی اتمی ایران-بوشهر) از سال 1357 الی 1362

تاریخ علم ریاضی، فلسفه علم ریاضی، زیست شیمی، اقتصاد مهندسی

زیست شناسی، فلسفه علم، ادبیات

سوابق پژوهشی

سخنرانی: علوم میان رشته ای به عنوان میدان مناسبی برای فعالیت های فلسفی

پروژه تحقیقاتی: استخراج و تولید مولکول های دارویی (1372-1374): این تحقیق در دانشکده داروسازی دانشگاه پُل سَبَتیه فرانسه انجام شد و به تدوین پایان نامه دکترای دانشگاهی تحت عنوان "بررسی و بهبود شرایط رشد و تولید مولکول سپونین در شرایط کشت مصنوعی جامد و مایع (با استفاده از تست تترازولیوم)" انجامید.

پروژه تحقیقاتی: استفاده از تکنیک کروماتوگرافی در اندازه گیری مولکول های دارویی (1371-1372): این تحقیق در دپارتمان بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی  دانشگاه پُل سَبَتیه فرانسه انجام شد و به تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان "تولید، استخراج و اندازه گیری مولکول های سپونین ایسکومی موجود در گیاه "کیلایا سپوناریا مولینا" با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی بر روی صفحه نازک سیلیس با کیفیت بالا" انجامید.

پروژه تحقیقاتی: کشت مصنوعی گیاه دارویی "کیلایا سپوناریا مولینا" و استخراج و تولید مولکول سپونین (1371-1374): دانشکده داروسازی دانشگاه پُل سَبَتیه فرانسه.

برنامه کاری هفتگی

یکشنبه تا سه شنبه