ارائه ی مدل بهینه سازی شبکه ی مراقبت های پیشگیرانه در چارچوب سیستم های صف

نویسندگانآسیه احمدزاده، علی چراغعلی خانی، محمد صفاری
همایشششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۰-۰۹-۰۹
محل برگزاری همایشمشهد
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله