اسماعیل ابراهیمی فردوئی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۹۰مکانیک - حرارت و سیالاتکاشان
کارشناسی ارشد۱۳۹۳هوافضا - پیشرانشصنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۹۹مکانیک - تبدیل انرژیتربیت مدرس
فوق دكتری۱۴۰۲مکانیک - تبدیل انرژی

سوابق پژوهشی

پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس- سال ۱۳۹۹

رساله برتر انجمن احتراق ایران (نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران)- سال ۱۴۰۰

برگزیده بنیاد ملی نخبگان (طرح‌های شهید رهنمون، شهید تهرانی مقدم، شهید رضوی و ...)