مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مطالعه آزمایشگاهی روی بتن پوزولانی با رویکرد دوام حفاظ‌های بتنی (نیوجرسی)Atiye Farahaniنشریه علمی- پژوهشی مهندسی سازه و ساخت1400
۲بررسی بلندمدت نفوذپذیری یون کلرید در آزمونه‌های حاوی متاکائولن با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاششی درجزیره قشمعطیه فراهانی- محمد شکرچی‌زاده- محمدحسین تدین- رایحه خاقانپورنشریه علمی پژوهشی با ایندکس ISC مهندسی عمران و محیط‌زیست دانشگاه تبریز1395
۳بررسی تاثیر درصد پوزولان زئولیت و نسبت آب به سیمان روی ضریب سن بتن واقع در ناحیه جزرومدی و پاششی جزیره قشمعطیه فراهانی، محمد¬حسین تدین، محمد شکرچی زادهماهنامه بین المللی سیمان و افزودنی ها1395
۴بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان و پوزولان متاکائولن بر خوردگی میلگردها در بتن در شرایط پاشش در منطقه خلیج فارسمحمد شکرچی‌زاده- رایحه خاقانپور- محمدحسین تدین- عطیه فراهانینشریه علمی پژوهشی تحقیقات بتن دانشگاه گیلان1394
۵Rehabilitation of Corroded Reinforced Concrete Elements by Rebar ReplacementAtiye FarahaniJournal of Rehabilitation in Civil Engineering2022
۶Time-Dependent Structural Behavior of Repaired Corroded RC Columns Located in a Marine SiteAtiye Farahani, Mohammad ShekarchiJournal of Rehabilitation in Civil Engineering2020
۷Influence of Repair on Corrosion Failure Modes of Square RC Columns Located in Tidal ZoneAtiye Farahani, Hosein Taghaddos, Mohammad ShekarchiJournal of Performance of Constructed Facilities2020
۸Prediction of Service Life in Concrete Structures based on Diffusion Model in a Marine Environment using Mesh Free, FEM and FDM ApproachesAtiye Farahani- Hosein TaghaddosJournal of Rehabilitation in Civil Engineering2020
۹Life Cycle Cost GA Optimization of Repaired Reinforced Concrete Structures Located in a Marine EnvironmentAtiye FarahaniJournal of Soft Computing in Civil Engineering2019
۱۰Chloride Diffusion Modeling in Pozzolanic Concrete in a Marine SiteAtiye Farahani- Hosein Taghaddos- Mohammad ShekarchiACI Materials Journal2018
۱۱Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environmentAtiye Farahani- Hosein Taghaddos- Mohammad ShekarchiCement and Concrete Composites2015
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.