حمیدرضا گلمکانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶مهندسی صنایع - تولید صنعتیدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - ایران
کارشناسی ارشد۱۳۷۰مهندسی صنایع - تجزیه تحلیل سیستمهادانشگاه صنعتی شریف - تهران - ایران
دکتری۱۳۸۳مهندسی صنایعدانشگاه تورنتو - تورنتو - کانادا