انتخاب ویژگی های بهینه در شناسایی بیماری اوتیسم از تصاویر fMRI بر مبنای الگوریتم ژنتیک

نویسندگانفرزانه صادقیان-حدیثه حسنی-مرضیه جعفری
همایشنخستین کنگره علوم شناختی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۹-۰۸-۰۸
محل برگزاری همایشمجازی-دانشگاه گیلان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله