تاثیر موانع ایجاد کننده جریان گردابه ای بر انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال های با پایه

نویسندگانمحمد حامد حکمت-علیرضا حصیری
همایشبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸
محل برگزاری همایشتهران، ایران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهپوستر
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله