مطالعه پارامتری انتقال حرارت جابجایی در یک چاه حرارتی میکروکانالی با پین فین های بیضوی

نویسندگانمحمد حامد حکمت-صالح سحرخیز
همایشبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸
محل برگزاری همایشتهران، ایران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله