بهینه سازی آیرودینامیکی هندسه فیرینگ ماهواره‌بر در جریان لزج با استفـاده از روش سطح پاسخ روی شبکه های بی سازمان در چند نقطه از مسیر

نویسندگانمحمدرضا رجبی-محمدحامد حکمت-مسعود میرزائی-جعفر روشنییان
همایشیازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشتهران، ایران
ارائه به نام دانشگاهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله