بررسی سه بعدی تاثیر پارامترهای هندسی و جریان بر کارایی اوریفیس استاندارد و مشخصه های توربولانسی جریان پایین دست

نویسندگانمرتضی موسی-محمد حامد حکمت-امین رضایی-هانیه حیدری
همایشهجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸
محل برگزاری همایشمشهد، ایران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله