کنترل جریان سیال غیرنیوتنی پاور-لا در حال عبور از روی یک سیلندر دایروی با استفاده از میله های کنترلی چندگانه

نویسندگانزهرا سوری- محمد حامد حکمت- محمد علی آقاسی
همایشنوزدهمین کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۰
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۱-۱۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله