Numerical simulation of mixing process in T-shaped and DT-shaped micromixers

نویسندگانE. Izadpanah, M. H. Hekmat, H. Azimi, H. Hoseini, M. Babaie Rabiee
نشریهChemical Engineering Communications
ارائه به نام دانشگاهتفرش
شماره صفحات1-9
شماره سریال205
شماره مجلد3
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار2018
رتبه نشریهISI
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپبریتانیا

چکیده مقاله