شبیه سازی عددی فرآیند اختلاط در کانال های تی-شکل موج دار با میله های سیلندری کوچک

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما