مرضیه جعفری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی عمران نقشه برداریدانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی عمران نقشه برداری- ژئودزیدانشکده فنی دانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۱مهندسی عمران نقشه برداری- ژئودزیدانشکده فنی دانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشمدیر گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

سوابق اجرایی

 

 • مدیر گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تفرش- 1396-تاکنون

 • استادیار دانشگاه تفرش- 1392-تاکنون

 • مشاور فنی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح- 1394- تاکنون.

 • مشاور و مدرس گروه نقشه برداری دانشکده فنی مهندسی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح- 1387-1386

 • کارشناس ارشد محاسبات - ژئودزی-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح-1387-1381

 • مسئول محاسبات مثلث بندی-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح-1387-1381

 • کارشناس نقشه برداری-شرکت مشاورین نقشه برداری فرازمین-1382-1381

 • کارشناس طراحی و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (دارای پروانه اشتغال به کار پایه (1)- 1388- تاکنون

 • کارشناس رسمی دادگستری- 1397-تاکنون

 • رتبه دوم آزمون ورودی دکترای تخصصی ژئودزی دانشگاه تهران 1385

 • رتبه سوم سومین جشنواره سراسری زنان متخصص وزارت دفاع 1387

 • دانشجوی دکتری نمونه دانشگاه تهران 1387

1- مبانی ژئودزی

2- ژئودزی هندسی

3- ژئودزی ماهواره ای

4- تئوری برآورد

6- میکروژئودزی

5- تئوری تقریب و مدل سازی