انتخاب ویژگیهای بهینه در شناسایی بیماری اوتیسم از تصاویر fMRI بر مبنای الگوریتم ژنتیک

نویسندگانفرزانه صادقیان-حدیثه سادات حسنی-مرضیه جعفری
همایشنخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۹-۰۸
محل برگزاری همایشدانشگاه گیلان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله