اندیشه پوزیتیویسم و رویکرد ادبی_تاریخی در تفسیر آموزه های دینی

نویسندگانعلی محمد جعفری نژاد
همایشچهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
تاریخ برگزاری همایش۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
محل برگزاری همایشقم
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحاتشانزده صفحه
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله