طراحی و شبیه‌سازی مدولاتور نوری بر پایه بلورهای فوتونی مبتنی بر تداخل‌سنج ماخ‌زندر

نویسندگانمحمد پورمند - آرش کریم‌خانی - محمدکاظم مروج‌فرشی
همایشبیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله