علی مددی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸مهنسی برق (الکترونیک)دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
کارشناسی ارشد۱۳۷۲مهنسی برق (کنترل)دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دکتری۱۳۸۰مهنسی برق (کنترل)دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برقرسمی قطعیتمام وقت۳۳

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه الکترونیک (از تاریخ 1386/3/26 تا 1387/12/1)

2- معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق (از تاریخ 1388/12/18 تا 1389/7/14)

3- ریاست دانشکده مهندسی برق (از تاریخ 1389/7/14 تا 1391/8/17)

4- مدیر گروه کنترل (از تاریخ 1392/2/4 تا 1394/2/22)

5- مدیر گروه کنترل (از تاریخ 1396/5/31)

1- ایجاد و راه اندازی گروه کنترل در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش (در تابستان 1391)