جستاری در چالش های فعالیت احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

Authorsعلی ملکی، مهدی آراسته پور
Conference Titleانقلاب اسلامی و جامعه معاصر
Holding Date of Conference۸/۳/۱۴۰۱
Event Placeتهران
Presented byتفرش
Page number۱۱
PresentationIN SERIES
Conference LevelInternational Conferences

Abstract

یکی از دستاوردهای مهم در دولتهای مدرن که تجربه علمی و عملی علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی است، نقش احزاب سیاسی در سازمان دادن به نگرش‌های متفاوت افراد، آشنا ساختن مردم به وظایف خود، افزایش آگاهی مردم در امور اجتماعی و سیاسی، تشویق به شرکت در انتخابات و استفاده از حق رأی، پشتیبانی از حقوق افراد در برابر دولت، انجام پژوهش‌های علمی، ایجاد محیطی مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات و پرورش رهبران آینده کشور می‌باشد. اجماع نظری نیروهای انقلاب اسلامی در این زمینه، می‌تواند از بروز چالشهای عملی در عرصه عمل سیاسی جلوگیری نماید. سوال اصلی آن است که چالش اصلی احزاب سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ مهمترین یافته پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی این است که؛ نبودن اجماع نظری در بین نیروهای انقلاب درباره پذیرش احزاب سیاسی در اندیشه‌های دینی پس از انقلاب اسلامی، سبب بروز چالش های عملی در شکل گیری و در نتیجه؛ فعالیت احزاب سیاسی در جامعه شده است. راه حل پیشنهادی این مقاله در چارچوب نظریه انتقادی، گفتگوی آزاد فارق از سلطه دولت و ثروت در حوزه عمومی است.

Paper Abstract

tags: احزاب سیاسی، اندیشه های دینی، جمهوری اسلامی ایران، نظریه انتقادی