علی ملکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۹علوم سیاسیباقرالعلوم علیه السلام
دکتری۱۳۸۹علوم سیاسیباقرالعلوم علیه السلام

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

مدیریت گروه معارف اسلامی به مدت ده سال

 استاد پژوهشی برتر دانشگاه در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۹۸

علوم سیاسی- مسایل ایران

مدیر گروه معارف اسلامی به مدت ۱۰ سال و مدیر و عضو کمیته علمی همایشهای علمی مختلف

علوم سیاسی- مسایل ایران- انقلاب اسلامی

سوابق پژوهشی

کارگاه جنگ نرم و سمینار سبک زندگی اسلامی در دانشگاه تفرش.

همایش نقد مبانی سلفیگری در دانشگاه علامه به عنوان ارزیاب مقالات و عضویت در کمیته علمی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

داور مقالات فصلنامه های علمی پژوهشی سیاست متعالیه، پژوهشنامه قرآنی، سپهر سیاست

عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم

برنامه کاری هفتگی

یکشنبه، دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه