نغمه میرزائی حسین زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریزبان/ زبانشناسی همگانیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۸۲زبان و ادبیات انگلیسیتهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
تفرشمدرسپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

مترجم و ویراستار وبسایت دانشگاه علامه در سال 1395

طراح سوالات زبان انگلیسی آزمون دانشگاه پیام نور                                                                                                                                              حکم استاد مشاور انجمن فرهنگی، دانشجویی زبان داتشگاه تفرش                                                                                                                              حکم منرجم بخش انگلیسی وبسایت دانشگاه تفرش 

 

سه سال تدریس زیان دانشجویان رشته کامپیوتر در واحد  پیام نورتهران مرکز

برگزاری دوره TTC و آزمون ان برای دانشجویان تفرش که از اعضای فعال انجمن زبان دانشگاه تفرش در امر تدریس زبان مقدماتی تحت نظر اینجانب نغمه میرزائی، مشاور و ناظر برنامه های انجمن بوده اند.(با ارائه گواهی).

تدریس دروس زبان عمومی در دانشگاه تفرش: تدریس ریدینگ، دستور زبان، ترجمه، نگارش/ مقاله نویسی.

تدریس زبان تخصصی در دیگر واحدهای دانشگاهی: دروس زبانشناسی: آواشناسی، گرامر، ترجمه،مکالمه موضوعی، ریدینگ، مقاله نویسی......

سوابق پژوهشی

سمینار ویژه اساتید دانشگاه تفرش با محوریت مقاله نویسی و مشکلات نگارش به انگلیسی در سال (7-1396)

ویراستار مقالات علمی-پژوهشی رشته های مختلف و نیز پایان نامه بوده ام.

یه عنوان مترجم در سومین اجلاس بین المللی ناشران کشورهای اسلامی از جانب نشر محمد دعوت به همکاری شدم. مدارک و مستندات ارائه شده است.

برنامه کاری هفتگی

یکشنبه ها : ۱۰الی ۱۲ و ۱الی ۳

دوشنبه ها: ۱۰ الی ۱۲/ ۱الی ۲/ و ۳الی ۵

سه شنبه ها:۱۰ الی ۱۱/ ۱۱الی ۱۲/ ۱الی ۲

کلاسهای ۹۰ دقیقه ای حدود ۲ ساعت برگزار می گردد.