مهدی رمضانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیسال ۷۲ریاضی کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشدسال ۷۵ریاضی کاربردی آنالیز عددیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتریسال ۸۵ریاضی کاربردی کنترل بهینهدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرش-رسمی قطعیتمام وقت۳۰