بررسی شرایط اسکان زلزله زدگان بر سلامتی روحی و روانی آنان

Authorsبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
Conference Titleسومین همایش ملی عمران شهری
Holding Date of Conference۴-۵ آبان ۱۳۹۰
Event Placeسنندج - ایران
Presented byدانشگاه آزاد اراک - دانشگاه تفرش
Page number۹
PresentationSPEECH
Conference LevelNational Conferences

Abstract

علاوه برخسارتهای وارد بر اماکن و منازل و مرگ و میر انسان ها آسیب های روانی ناشی از وقوع زمین لرزه نیز حائز اهمیت می باشد دراین تحقیق ضمن بررسی بهداشت روانی افراد در دوران پس از زمین لرزه شرایط روحی افراد اسکان یافته در خانه های موقتی با کسانی که منازل خود را از دست نداده اند مورد مقایسه ای جامع قرارمیگیرد و مشکلات موجود در منازل موقتی همراه با شناسایی سیستم های کاربردی نیز مطرح خواهد شد. پرواضح است که با دوراندیشی پیرامون برخی مسائل می توان اثرات اجتناب ناپذیر زمین لرزه را با مدیریت بهنگام اسکان بازماندگان کاشه داد توجه به این نکته ضروری استکه علیرغم اهمیت و تنوع خانههای موقتی بازسازی منازل آسیب دیده و همچنین تنش های وارد بر خانواده هایی که خانه های خود را از دست داده اند قابل بحث می باشد.

tags: منازل موقتی، بلایای طبیعی، تنشهای روانی، بازسازی، برنامه ریزی