حمیدرضا صبا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵راه و ساختمان ( مهندسی عمران)دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
کارشناسی ارشد۱۳۶۸مهندسی عمران ( مکانیک خاک و پی)دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
دکتری۱۳۸۱مهندسی عمران ( مکانیک خاک و پی)دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشهیات علمی تمام وقت دانشکده مهندسی عمرانرسمی قطعیتمام وقت۲۸

سوابق اجرایی

۱- مدیر فرهنگی دانشگاه تفرش (۱۳۸۴/۱۱/۱۲- ۱/ ۱۳۸۲/۲).

۲- رئیس کتابخانه مرکزی  دانشگاه تفرش (۱۳۸۶/۴/۱۰- ۲۴/ ۱۳۸۳/۱).

۳-  مدیر گروه مهندسی  نقشه برداری دانشگاه تفرش  (۱۳۸۷/۱۲/۲۰- ۱/ ۱۳۸۳/۱۱). 

۴-  مدیر دفتر فنی دانشگاه تفرش  (۱۳۸۷/۱۱/۵- ۱/ ۱۳۸۵/۶).

۵ - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  (۱۳۸۸/۱۲/۱۱- ۱۷/ ۱۳۸۸/۱).

۶ - قائم مقام دانشگاه تفرش  (۱۳۸۹/۶/۳۱- ۲/ ۱۳۸۸/۱۱).

۷ – دبیر داخلی هیات اجرائی جذب  دانشگاه تفرش  (۱۳۹۶/۲/۱۲- ۱/ ۱۳۹۳/۱۰). 

۸ – عضو علی البدل کمیته انتظامی بدوی اساتید  دانشگاه تفرش  (۱۳۹۶/۲/۱- ۱/ ۱۳۹۴/۲). 

۹ – رئیس  دانشگاه تفرش  (۱۴۰۰/۰۹/۳۰-۱۳۹۵/۱۲/۲۸). 

۱۰ - مسئول راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک خاک دانشگاه تفرش ( از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - ادامه دارد)

۱-مدرس کلاس های آموزشی کاربردی  و ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی استان تهران ،وزارت راه و شهرسازی  ، انجمن مهندسین عمران ایران ، ( ازسال ۱۳۸۱ تا بحال).

۲ - صلاحیت آموزش برای تدریس مطابق شیوه نامه های اجرائی شماره ۴۳۶۸۶/۴۲۰/۴۰۰ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۸۸  و  شماره ۹۰/۴۲۰/۱۰۴۳۸۶ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۰ دوره های مشروحه ذیل

         - مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان - کد ۳۱۱

         - بهسازی خاک  - کد ۳۲۱

          - شالوده های عمیق   - کد ۳۳۱

         - آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه کارگاهی  - کد ۱-۸۱۱

سوابق اجرایی غیر دانشگاهی :

۱-کارشناس ارشد و مدیر نظارت و بررسیهای فنی در معاونت مهندسی و طرح های توسعه سازمان صنایع دفاع بمدت ۸سال

( ۱۳۶۵/۰۵/۲۴-۱۳۷۳/۰۸/۳۰).

۲- مدیر قراردادها در طرحهای عمرانی سازمان صنایع هوا فضا بمدت حدود ۹ سال  و ۴ ماه   (۱۳۸۲/۱۲/۲۹- ۱۳۷۳/۰۹/۰۱).

  ۳-  کارشناس رسمی دادگستری استان تهران ( کانون کارشناسان رسمی دادگستری ) از سال۱۳۷۸  به بعد

۴- عضو کانون نظام مهندسی استان تهران (دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی ، محاسبات پایه یک، نظارت پایه یک  و مجری  از سال ۱۳۶۸ تا بحال) .

۵- مهندس ناظر و محاسب واحد مسکن بنیاد شهید  ( از سال ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۵)

*مقطع دکتری مهندسی عمران:

    از سال ۱۳۸۳  به مدت ۳۰ ترم در دانشگاه آزاد اراک  و  ۷ ترم در دانشگاه آزاد تهران مرکزدرس اندرکنش خاک و سازه ،ژئوتکنیک لرزه ای ، ژئوتکنیک دریایی را برای مقطع دکتری گرایش مکانیک خاک و پی ارائه نموده ام.همچنین در مراحل کتبی و شفاهی آزمون جامع دوره دکتری جزء اساتید این بخش هستم

*مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران:

درس اجزاءمحدود ، اندرکنش خاک و سازه ، سمینار(کارشناسی ارشد سازه و مکانیک خاک و پی ) ، مکانیک خاک پیشرفته ، مکانیک محیط های پیوسته ، سدهای خاکی ، روش های عددی در مکانیک خاک ، دینامیک خاک ، مکانیک خاک و پی سازی ملاحظات اجرائی، ژئوتکنیک دریایی ، سمینار (کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ) ، اصول و مقررات پیمان ، تجزیه بها کاربردی و متره  ، سمینار( در گرایش کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ) را در چندین ترم دانشگاه تفرش ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( واحدهای مجازی و حضوری  گرمسار و بندرعباس )و دانشگاه های آزاد اسلامی واحد اراک ، علوم تحقیقات اراک و  واحد خمین تدریس نموده ام.

*مقطع کارشناسی:

مکانیک خاک ،پی سازی ، مقاوت مصالح ، استاتیک ، راهسازی ، متره و برآورد ،  تحلیل سازه یک و دو ، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه ، تحلیل سازه یک و دو ،  مقاومت مصالح ، تکنولوژی بتن ، آزمایشگاه تکنولوژی بتن رفتار قطعات بتنی ، اجرای کارگاه های بتنی یک و دو ، اجزاء ساختمان زمین شناسی مهندسی ، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه ، در مقاطع کاردانی و  کارشناسی دانشگاه های صنعتی امیرکبیر ( دانشکده های عمران و صنایع ) دانشگاه تفرش ( دانشکده های عمران و صنایع ) ، دانشگاه شاهد تهران ، دانشگاه های آزاد رودهن ، تفرش، و پیام نور تفرش  در فواصل سالهای ۱۳۸۱ به بعد در ترم های مختلف ،   تدریس نموده ام.

سوابق پژوهشی

عضویت در کمیته داوران هفتمین دوره مسابقات ملی بتن ( بتن سبک سازه ای، بتن سبک غیر سازه ای، بتن تمیز)

۱- عضویت در هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی اساس (ISCE)

۲- عضویت در هیات تحریریه نشریه پیام مهندس ( علمی ترویجی)

۱- عضویت در  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

۲- عضو  انجمن مهندسان عمران ایران ( انجمن صنفی غیر دولتی)

۳-عضو و  کارشناس رسمی دادگستری در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

 

 

 

برنامه کاری هفتگی

حضور در دانشگاه تفرش در روزهای شنبه الی دوشنبه

حضور در مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزهای سه شنبه و چهارشنبه