بررسی تغییرات نیروی کششی در مهار دیوارهای حائل با توجه به تغییرشکل سیستم تکیه گاهی

Authorsعلیرضا رهایی - حمیدرضاصبا
Journalمجله بین المللی علوم مهندسی - دانشگاه علم و صنعت
Presented byدانشگاه صنعتی امیرکبیر
Page number۲۲۳-۲۳۴
Serial number۵
Volume number۱۳
IF1.446
Paper TypeFull Paper
Published At۱۳۸۱
Journal GradeScientific - research
Journal TypeTypographic
Journal CountryIran, Islamic Republic Of

Abstract

این مقاله استخراج شده از پایان نامه مقطع دکتری اینجانب بوده است که در مرحله دفاع از پایان نامه  و در سال 1381 پذیرفته شده است این نشریه در سنوات بعد به نام " مجله بین المللی مهندسی عمران" تغییر نام داد

Paper URL