حامد ثقفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی مکانیک - طراحی جامداتبوعلی سینا
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیعلم و صنعت ایران
دکتری۱۳۹۳مهندسی مکانتیک - طراحی کاربردیبولونیا
فوق دكتری۱۳۹۶مهندسی مکانیکصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

1- مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه

2- دبیر هم اندیشی اساتید

فعالیت های علمی و تحقیقاتی در زمینه های:

1- مواد کامپوزیت

2- الکتروریسی و تولید نانوالیاف

3- مکانیک شکست

4- المان محدود

سوابق پژوهشی